Nâng cao năng suất ngành cơ khí: Vốn không có- bó cái khôn

Ngày tạo: 22/07/2019

Các khuôn ép được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp để chế tạo các chi tiết từ nhiều vật liệu khác nhau như nhựa, kim loại, cao su, kính, và các chất vô cơ khác.